Standartinė informacija

Bendrosios sąlygos


Bendrosios sąlygos kreditams su grąžinimo grafiku


Sutikimas tvarkyti asmens duomenis naudojantis www.paskolosjums.lt sistema


Standartinė informacijaWWW.paskolosjums.lT

standartinė informacija apie vartojimo kreditą

1.         Vartojimo kredito davėjo ir (ar) vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas:

Vartojimo kredito davėjas

Adresas

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Interneto svetainė

UAB „Sigirė

Draugystės g. 19, LT-51230, Kaunas

+370 676 26662

+370 676 80000

info@paskolosjums.lt

http://www.paskolosjums.lt/

2. Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

Kredito rūšis:

Vartojimo kreditas

Bendra vartojimo kredito suma

Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

Kredito davėjas nustato Kredito sumos ir termino limitą kiekvienam Kredito gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes.

Lėšų išmokėjimo sąlygos

Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą

Teisę prašyti ir gauti kreditą turi bet kuris Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, ir kuris yra įregistruotas www.paskolosjums.lt valdomoje duomenų bazėje.

Kreditą gali gauti tik tie kredito gavėjai, kurie yra www.paskolosjums.lt nustatyta tvarka ir sąlygomis tinkamai pateikę paraišką (prašymą) kreditui gauti.

Paraišką klientas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant vartojimo kredito sutartį kliento vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. kliento tvarių pajamų, arba jeigu kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

Gavęs paraišką ir vadovaudamasis kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju.

Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą paraišką jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar anksčiau su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas.

Nusprendus suteikti kreditą, kredito davėjas sudaro Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir  išsiunčia ją kredito davėjo duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo elektroninio pašto adresu. Kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą.

Kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo banko sąskaitą įmonės darbo valandomis per 1 valandą nuo pranešimo apie priimtą sprendimą suteikti kreditą išsiuntimo kredito gavėjui momento.

Vartojimo kredito sutarties trukmė

Kredito grąžinimo termino limitas yra nustatomas Kredito davėjo kiekvienam Kredito gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes. Sutartis galioja iki pilno kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo.

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

Kreditas, administravimo mokestis ir palūkanos yra grąžinamos vienu mokėjimu pasibaigus kredito grąžinimo terminui arba mokama pagal Kredito grąžinimo grafiką, priklausomai nuo to, ar Kredito gavėjas pasirenka Kreditą, kuris grąžinamas vienu mokėjimu ar pagal Kredito grąžinimo grafiką.

Įmokos paskirstomos tokia tvarka:

1.       pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos,

bendra kaina (administravimo mokestis ir palūkanos),

2.       kredito suma,

3.       netesybos ir procesinės palūkanos.

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti

Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios Jūsų išlaidos

Kredito suma:

15 dienų:

30 dienų:

45 dienų:

60 dienų

100

BVKGMS*: 3,68

BVKGMS*: 7,36

BVKGMS*: 11,03 €

BVKGMS*: 14,72 €

150 €

BVKGMS*: 5,52

BVKGMS*: 11,04

BVKGMS*: 16,55

BVKGMS*: 22,08 €

200 €

BVKGMS*: 7,36 €

BVKGMS*: 14,72 €

BVKGMS*: 22,07 €

BVKGMS*: 29,44 €

300 €

BVKGMS*: 11,04 €

BVKGMS*: 22,09 €

BVKGMS*: 33,11 €

BVKGMS*: 44,16 €

400

BVKGMS*: 14,72

BVKGMS*: 29,44

BVKGMS*: 44,15

BVKGMS*: 58,88 €

500

BVKGMS*: 18,41

BVKGMS*: 36,82

BVKGMS*: 55,19

BVKGMS*: 73,64 €

600

BVKGMS*: 22,09

BVKGMS*: 44,16

BVKGMS*: 66,23

BVKGMS*: 88,37 €

*BVKGMS – Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma

3. Bendra vartojimo kredito kaina:

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos

 

Kredito suma:

15 dienų:

30 dienų:

45 dienų:

60 dienų

100

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

150 €

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

200

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

300

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

400

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

500

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

600

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

MPN*: 75,00%

 

 

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

 

Kredito suma:

15 dienų:

30 dienų:

45 dienų:

60 dienų

100

BVKKMN*: 140,94%

BVKKMN*: 137,27%

BVKKMN*: 133,65%

BVKKMN*: 130.57%

150 €

BVKKMN*: 140.94%

BVKKMN*: 137,27%

BVKKMN*: 133,71%

BVKKMN*: 130,57%

200

BVKKMN*: 140,94%

BVKKMN*: 137,27%

BVKKMN*: 133,74%

BVKKMN*: 130,57%

300

BVKKMN*: 140,94%

BVKKMN*: 137,36%

BVKKMN*: 133,77%

BVKKMN*:130,57%

400

BVKKMN*: 140,94%

BVKKMN*: 137,27%

BVKKMN*: 133,78%

BVKKMN*: 130,57%

500

BVKKMN*: 141,05%

BVKKMN*: 137,38%

BVKKMN*: 133,79%

BVKKMN*: 130,67%

600

BVKKMN*: 141,04%

BVKKMN*: 137,27%

BVKKMN*: 133,80%

BVKKMN*: 130,67%

*BVKKMN – Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma

Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

Pavyzdys: skolinamasi 200.00 EUR sutartį sudarant 30-čiai dienų, metinė palūkanų norma 75,00%, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 137,36%, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 214,72 EUR.

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:

-          apdrausti vartojimo kreditą ar

-          sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.

Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.

Vartojimo kredito apdrausti nebūtina

Sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį nebūtina

 

 

 

Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos

Administravimo mokestis, kuris paskaičiuojamas visam sutarties laikotarpiui ir negali viršyti 0,04 % per dieną nuo bendros vartojimo kredito sumos.

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas būtina turėti banko sąskaitą?

Kredito gavėjui būtina turėti vieną banko sąskaitą tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos.

Kredito davėjas išmoka Kredito lėšas į Kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą.

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą.

Kredito gavėjui praleidus Kredito mokėjimo terminą, Kredito davėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį.

Kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką.

Jei sudarant šią Sutartį buvo taikoma Bendros kainos ar kita nuolaida (nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose), Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą,  nuolaida yra anuliuojama ir visos palūkanos ir/ar delspinigiai už naudojimąsi Kreditu yra skaičiuojama netaikant nuolaidų.

4. Kiti svarbūs aspektai:

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties.

Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną.

Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 7 d. nustatytu atveju ir tvarka.

Pasinaudojęs atsisakymo teise, kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą kreditą, o taip pat sumokėti administravimo mokestį ir palūkanas, susikaupusius nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo kreditas, iki vartojimo kredito grąžinimo dienos.

Išankstinis grąžinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Vartojimo kredito davėjas išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atveju turi teisę gauti kompensaciją.

Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma sutarties 3.4. p. nustatyta tvarka, grąžinant gautą Kredito sumą ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 4.4. p. nustatyta tvarka, be jokio išankstinio pranešimo. Tai padaręs, Kredito gavėjas turi teisę į Bendros kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kredito termino laiko, skaičiuojamo nuo Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos. Ši Kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama pateikiant Kredito davėjo buveinės adresu rašytinį pareiškimą, nurodant Kredito sutarties numerį, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą Kredito terminą ir grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas Kreditas ir palūkanos.

Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš Kredito gavėjo nereikalaus.

 

Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose.

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

Gavęs paraišką kreditui gauti, vadovaudamasis kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju. Jei paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, kredito davėjas apie tai informuoja kredito gavėją ir nurodo informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.

Vartojimo kredito sutarties projektas yra viešai prieinamas internetiniame tinklalapyje https://www.paskolosjums.lt/sutartis/

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją

Ši informacija galioja nuo jos paskelbimo vartotojui iki einamojo mėnesio pabaigos.

 

5. Jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas

 

Kredito gavėjo pasirašytas pranešimas apie Kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas UAB „Sigirė” adresu Draugystės g. 19, LT-51230, Kaunas arba siunčiamas registruotu laišku. Nepasinaudojus atsisakymo teise kredito sutartis turės būti vykdoma ir kreditas grąžinamas joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

 

Kredito gavėjų ginčai su Kredito davėju (ar Tarpininku) nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir  UAB „Sigirė” Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Žala atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.