Informacija

Informuojame, kad mokumo vertinimo tikslais informacija apie Jūsų įsiskolinimus yra tikrinama smulkiuosius vartojimo kreditus suteikiančiose įmonėse, kurios yra prisijungusios prie informacijos apie greituosius vartojimo kreditus apsikeitimo sistemos EUCB (European United Credit Bureau), kurios duomenų tvarkytojas - UAB "EGROUP EU". Duomenys tikrinami remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 22 straipsniu.